Somfy IO 

RTS Trådløs.

Veiledning og programmering for IO og RTS trådløs styring.
Forenklet programmering nederst

Somfy IO Styring

 

Situo1 og 5 Kanals Fjernkontroll 

Veiledning Situo 5

Smoove orig IO. Trådløs Veggbryter 1 kanal

Veiledning Smoove org.

Situo 5 Variation Fjernkontroll for Sol-Auto

Veiledning Situo 5 Var.

Smoove IO AM Vegg 1 kanal for Sol/Auto

Veiledning Smoove IO AM

Sunis IO - Batteridrevet Solsensor

Veiledning Sunis IO

Eolis IO Batteridrevet Vindsensor

Veiledning Eolis IO

 

Somfy RTS Styring

 

Telis 1 og 4 Kanals Fjernkontroll
 

Veiledning Telis 5
 

Smoove orig RTS. Trådløs Veggbryter 1 kanal
 

Veiledning Smoove orig.RTS

Telis Soliris 1 og 4 Kan- Fjernktr.for Sol-auto
 

Veiledning Telis soliris 4

Soliris RTS Kombi Sol/Vind sensor 230v
 

Veiledning Soliris RTS

 

Programmering RTS

Forenklet Programmering RTS
 

Programmeringsguide RTS

 

Somfy Smarthus Tahoma

 

Tahoma Smarthus system- RTS og IO

Veiledning Tahoma

Somfy Smarthus Connexoon

 

Connexoon Appstyring - IO

Veiledning Connexoon

Registrere Connexoon

RTS fases ut, men leveres fortsatt for ettermontasje på eldre anlegg.

Programmering IO

 

Forenklet Proggrammering IO

Enkel programmeringsguide IO

Programmering Alle produkter IO (70 mb)

Alle Installasjon og program-guider  IO 

 

 

 

Ring oss: 75 17 01 11