Tundra Midi Screen ®

Midi Screen er produktet for deg som ønsker motorisering, automatisering, appstyring og full komfort. Solskjermingen dekker vindusflater til i overkant av 16 m2, og kan seriekobles med inntil to tilleggsenheter. Sideskinnene er tilpasset standard vindusprofiler, og er markedets mest fasadenøytrale.

 

 

Midi Screen monteres utvendig på fasaden og er i første rekke en varmeregulerende solskjerming, selv om duken i tillegg tar mye lys og UV-Ståling.

 

Solskjermingen kan reguleres manuelt, eller ved bruk av vind, sol og temperatursensorer, som kan bidra til å stabilisere innetemperaturen og inneklimaet. Med Somfys IO-motorer kan solskjermingen også styres med telefon/nettbrett og PC.

 

Alene er automatisert Midi Screen med å hjelpe til å redusere energiforbruk på nedkjøling, men sammen med innvendig lysregulerende solskjerming er solskjermingen et miljø- og energimessig superteam