Somfy RTS-Motorer

 

Med Somfy's trådløse motorer får du et rimelig og fleksibelt system. Det eneste som trengs elektriker til er å sette strøm til motorene og til automatikken. 

Motoren

Den trådløse motoren programmeres ved hjelp av fjernkontrollen. I motsetning til LT-Motoren kan denne parallellkobles og trenger derfor ikke rele. Den styres av fjernkontroll eller trådløse brytere.
Mao. Du slipper relebokser og kabling av brytere.

Fjernkontrollene

Motorene styres av fjernkontrollene Telis 1 (en kanal), Telis 4 (Fire kanaler + en felleskanal) eller Smoove Original Trådløsbryter. Det finnes flere fjernkontrollere med forskjellige tilleggsfunskjoner, men Telis er de mest vanlige. Skal det være sol- og vindautomatikk i bildet benyttes Telis Soliris kontrollene. Fjernkontrollen kan settes i halvautomatisk posisjon for å overstyre solsensoren.

Sol/Vind

RTS-motorene ligger over LT-Motorene i pris, men trenger mindre elektrikerarbeid og mindre kabling. RTS vil ofte være en prisgunstig løsning i et vanlig bolighus.

Den trådløse sensoren har navnet Soliris Sensor RTS og styres av Telis Soliris-kontrollene. Fjernkontrollen kobles opp mot sensoren. Det vil si at du ikke kan ha mer enn en fjernkontroll per sensor, eller mer enn en sensor per fjernkontroll. Sensoren sender signal til fjernkontrollen som igjen gir signal til motoren om den skal kjøre opp eller ned.

Det er viktig å tenke på rekkevidde i et trådløs system, vegger og avstand svekker signalet, så avhengig av bygningens konstruksjon og størrelse må man vurdere om det er hensiktsmessig med RTS eller LT.

 

 

Avstander har alltid betydning ved bruk av trådløs teknologi. Betong og metall kan redusere signalkvaliteten mellom motorer, fjernkontroll og automatikk.