Prosjekter

 

Avhenig av størrelsen på prosjektet er det flere måter å automatisere en fasade. Vi anbefaler kablet automatikk på større bygg for et stabilt og velfungerende resultat. 

Animeo Solo

Animeo Solo kommer i to varianter, en utgave for styring av en fasade, og en utgave for styring av to fasader. Denne løsningen anbefales for mindre prosjekter inntil 40 motorer for Animeo 1, og 80 motorer for Animeo 2. Animeo Solo styrer både IB og Moco Rele. Anlegget kan være helt automatisert, eller ha lokale brytere. Med et trådløskort i Moco Rele kan anlegget styres med fjernkontroll eller trådløse brytere.

 

I tillegg til de vanlige sol og vindsensorene kan Animeo også  ha sensorer for regn og utetemperatur. Den inneholder også tidsur. Systemet er enkelt i bruk og krever ikke mye opplæring for å konfigurere og bruke systemet.

Rele

Animeo Solo styrer releene som kobles opp i anlegget. På mindre bygg benyttes gjerne IB2 og IB4 rele, mens på større prosjekt er Moco Releet en vinner. Moco har fire motorinnganger og fire bryterutganger, slik at man kan ha en bryter for gruppestyring, eller individuell kontroll på hver motor, eller bar et par. Du kan også kjøre uten brytere for et helautomatisk anlegg. Moco har også muligheten for å installere et trådløskort, slik at man kan bruke fjernkontroll eller bryter på et kabelbasert anlegg. På den måten kan man spare seg for en del elektrikerutgifter.

På større anlegg kan det være en ide å benytte trådløskort i Moco Releet og Smoove-brytere. Kostnaden på anlegget blir litt høyere, men det krever mindre elektrikerarbeid og systemet blir veldig fleksibelt

Ved bruk av Moco Rele kan ikke Somfy Centralis Comfort-bryteren benyttes. Skal man ha muligheten for overstyring av automatikken må det benyttes IB-Rele

Animeo Premium

Animeo Premium er et datastyrt anlegg som kan styre inntil 6400 motorer fordelt på inntil 16 soner. Den kommer med en værstasjon som registrerer vin, vindretning, regn, temperatur, snø, is, sol og mye mer. Dette anlegget krever kompetanse på montering og driftsansvarlig trenger opplæring i bruk av systemet, derfor står Somfy selv for prosjektering og driftssetting. 

Animeo Ip

På trappene er nå Somfy's Animeo IP, et datastyrt system for IO motorer. Ingen flere rele, elektrikeren trenger bare å koble strøm til motorene. Styringer til de forskjellige produktene tildeles med et enkelt drag n' drop system, og det kan til og med tildeles virituelle brytere, slik at enkeltindivider kan styre 'sine' produkter med telefonen.