Ble du først

Hvis du er den første til å finne denne siden...
og den første til å sende en mail til stig@tundra.no med VINFLASKE i emnefeltet så kommer det en god flaske vin i posten.
Dette er en tidsbegrenset konkurranse, konkurransen er ikke aktiv.

https://www.tundra.no/gratulerer-hvis-du-er-frst--