Barnesikring av solksjermingsprodukter

 

EN13120 ble oppdatert i Mai 2014 for bedre å sikre barn i forhold til kjedetrekk og snorer på alle innvendige solskjermingsprodukter. Oppdateringene er kommet for å beskytte små barn fra o til 42 måneder.

Pålegget gjelder for alle offentlige bygg og hjem.

 

Vi benytter oss av en såkalt chain-tensioner på våre produkter med kjedetrekk. Ved montering av denne skal kjedetrekket aldri være lenger ned enn 1500 mm fra gulvet. Til snoren på vårt Mini Screen følger den nå med et ekstra snorfeste for sikring av betjeningen.

 

Alle våre motoriserte produkter er allerede barnesikre.

 

Generelle råd:
Kjøpere og brukere av innvendig solskjerming bør være klar over de farer som kan utgjøres av endeløse snorer/kjeder og ledninger som kan være farlig for små barn.

Følgende retningslinjer bør alltid vurderes:
• Små barn kan bli kvalt i sløyfen på trekksnorene, kjeder, bånd og snorer på solskjermingen.
De kan også vikle snorer rundt halsen sin.

• For å unngå kvelning og innvikling, må ikke små barn få tilgang til snorene.

• Flytt senger, sprinkelsenger og møbler bort fra snorene på vindustildekningen.

• Ikke knyt snorene sammen. Pass på at snorene ikke vris og danner en sløyfe.
Installer og bruk det medfølgende sikkerhetsutstyret i henhold til installasjonsanvisningene,
slik at du reduserer sannsynligheten for et slikt uhell.